Πρόγραμμα ’23

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα το δείτε εδώ.