Ευάγγελος Σιώκας

Διδάκτωρ μηχανικός ΕΜΠ. Ο Ευάγγελος Σιώκας είναι διδάκτωρ μηχανικός ΕΜΠ στη γνωστική περιοχή της οικονομικής και στρατηγικής ανάλυσης της τεχνολογίας και της καινοτομίας με θέμα «Δίκτυα έρευνας/καινοτομίας και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση».

Επίσης, είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διαθέτει μεικτό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ στους τομείς της Μηχανικής και των Οικονομικών της τεχνολογίας με 15ετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση πληθώρας εθνικών και διεθνών έργων στα αντικείμενα των Καινοτόμων Τεχνολογιών, Επιχειρηματικότητας, Περιβάλλοντος, ΤΠΕ και Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.