Δημήτρης Αμούντζιας

Operations Director MITSIS GROUP. Δημήτρης Αμούντζιας με 10 έτη εμπειρίας στη διεύθυνση ξενοδοχείων του Ομίλου και συνολική εμπειρία 16 ετών σε διοικητικούς ρόλους στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ο ρόλος του είναι πολύπλευρος και περιλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό της λειτουργίας των ξενοδοχείων ενώ συνεργάζεται στενά με την ιδιοκτησία, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι.

Ο ρόλος του επικεντρώνεται στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχείων του Ομίλου, υποστηρίζοντας τους γενικούς διευθυντές και τους υπευθύνους των τμημάτων.

Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας, η ενδυνάμωση της ομάδας και η βελτιστοποίηση του προϊόντος.

Διαθέτει μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές από τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ η μεταπτυχιακή του διατριβή εστιάζει στον θρησκευτικό τουρισμό ως ειδική εναλλακτική μορφή τουρισμού.