Γεώργιος Ρούσκας

Πρόεδρος, ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

.