Χορηγοί του Συνεδρίου

Οι χορηγοί του Συνεδρίου Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.