Πασχάλης Μπουχώρης

Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά, με εξειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και ιδίως στο Health Management.

Άρχισε την επαγγελματική σταδιοδρομία ως Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες (ΤΕΧΝΟΦΙΜΠΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε, «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΕ-κλωστοϋφαντουργία, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ DORODO).

Συνέχισε την καριέρα του ως Στέλεχος Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αρχικά ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής στο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ ΑΕ, Γενικός Διευθυντής  στο ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΕ, Διευθυντής Λειτουργιών Εταιρείας ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ και του Νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ.

Την περίοδο 2004-2006 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λόγω ιδιότητας ήταν Επικεφαλής-Συντονιστής του ΣΥΠΕΣΥΠ, συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Υπουργείου σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές μεταξύ των οποίων ήταν και αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων-ΑΘΗΝΑ 2004.  Επίσης το 2009 διετέλεσε
Γραμματέας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Επόμενα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας  ΥΓΕΙΑ ΑΕ, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος Δ.Σ. Εταιρείας ALAN MEDICAL SA, Μέλος Δ.Σ. των Εταιρειών ΜΗΤΕΡΑ, ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, ΛΗΤΩ ΑΕ, Y-LOGIMED, Y-PHARMA, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Υπήρξε Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), μέλος Επιτροπών Κλάδου Υγείας, μέλος Δ.Σ. αρκετών Εταιρειών Ομίλων παροχής υπηρεσιών Υγείας, Project Manager Ομάδων  Μελετών συγχώνευσης εταιρειών και ανάπτυξης νέων προϊόντων ασφάλισης και υγείας.

Από τα μέσα του 2022 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.