Πληροφορίες – Συμμετοχές

 

 

Το Συνέδριο υλοποιείται με την εκτελεστική διαχείριση της Boussias Communications και της Cultcom Consulting, βάσει των πιστοποιημένων προτύπων ποιότητας και βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων, ISO 9001, ISO 14001 και ISO 20121. Αποτελεί υβριδική εξέλιξη στον τομέα των εκδηλώσεων, καθώς συνδυάζει τη φυσική παρουσία των συνέδρων, με τη διαδραστική, digital παρακολούθηση των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων.

Πληροφορίες –  Συμμετοχές:
Δημήτρης Νεοφώτιστος, mob. 698 456 0000, τηλ. 210 5121021 e-mail: iea@iea.org.gr
Χριστιάνα Αρβανιτάκη, mob. 694 300 1003.